Brottmål

Jag åtar mig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Brottmål

  • Jag åtar mig uppdrag som offentlig försvarare och förordnas regelbundet av domstolar inom alla typer av brott. Jag hjälper klienten i alla delar som rör brottmålet. Den som är misstänkt för ett brott kan alltså begära att jag ska förordnas som dennes offentlige försvarare.
  •  
  • Jag åtar mig även uppdrag som målsägandebiträde och förordnas även i dessa fall av domstolen. Den som blir utsatt för ett brott och som har rätt till ett målsägandebiträde kan alltså begära att jag ska förordnas som dennes målsägandebiträde. Jag hjälper då min klient genom att tillvarata dennes intressen i brottmålet rent juridiskt, finnas där som ett stöd samt att föra min klients skadeståndstalan.
  •  
  • Domstolen förordnar mig även regelbundet som särskild företrädare för barn. Den rollen blir aktuell för mig när en vårdnadshavare eller någon som står denne nära blir misstänkt för ett brott. I min roll som särskild företrädare ska jag, i barnets vårdnadshavares ställe, tillvarata barnets rätt under förundersökningen och rättegången.
Bild på Advokat Johanna Annerback

Kontakta mig

Ring eller maila mig för att boka ett möte. Jag finns i både Göteborg och Borås.

Mail: info@advokatannerback.se

Göteborg

Mässans gata 10
412 51 Göteborg

Tel: 0709-157074

Epost: info@advokatannerback.se

Borås

Fabriksgatan 11
503 38 Borås

Tel: 0709-157074

Epost: info@advokatannerback.se