Migrationsrätt

Som offentligt biträde hjälper jag mina klienter i asylprocessen samt i frågor som rör arbetstillstånd och anknytningsärenden.

Migrationsrätt

  • Jag åtar mig uppdrag som offentligt biträde i asylärenden. Migrationsverket förordnar mig löpande som offentligt biträde men den asylsökande har rätt att själv välja sitt offentliga biträde.
  • I min roll som offentligt biträde under asylprocessen företräder jag dig med min juridiska kunskap under hela processen inför såväl Migrationsverket och Migrationsdomstolen och jag har lång erfarenhet av dessa typer av ärenden.
  • Jag åtar mig även uppdrag som rör arbetstillstånd, anknytningsärenden och familjeåterförening.
Bild på Advokat Johanna Annerback

Kontakta mig

Ring eller maila mig för att boka ett möte. Jag finns i både Göteborg och Borås.

Mail: info@advokatannerback.se

Göteborg

Mässans gata 10
412 51 Göteborg

Tel: 0709-157074

Epost: info@advokatannerback.se

Borås

Fabriksgatan 11
503 38 Borås

Tel: 0709-157074

Epost: info@advokatannerback.se