Socialrätt

  • Med LVU menas kortfattat att barnet omhändertas av socialtjänsten på grund av att föräldern inte kan ge den omsorg som barnet är i behov av eller om barnet själv lever ett destruktivt liv med exempelvis missbruk.
  • Med LVM menas kortfattat att en person omhändertas på grund av att denne har ett sådant allvarligt missbruk att det finns risk för dennes liv och hälsa.
  • Med LPT menas kortfattat att svårt psykiskt sjuka personer kan bli omhändertagna för vård mot sin vilja.
  • Med LRV menas kortfattat att en person som begått brott i vissa fall kan dömas till rättspsykiatrisk vård och denna vård måste domstolen löpande ta ställning till, om den ska bestå eller ej.
  • Det är domstolen som förordnar mig som ditt offentliga biträde i tvångsmål men du har rätt att föra fram önskemål om vem du vill ska företräda dig under processen.
Bild på Advokat Johanna Annerback

Kontakta mig