Socialrätt

  • Med LVU menas kortfattat att barnet omhändertas av socialtjänsten på grund av att föräldern inte kan ge den omsorg som barnet är i behov av eller om barnet själv lever ett destruktivt liv med exempelvis missbruk.
  • Med LVM menas kortfattat att en person omhändertas på grund av att denne har ett sådant allvarligt missbruk att det finns risk för dennes liv och hälsa.
  • Med LPT menas kortfattat att svårt psykiskt sjuka personer kan bli omhändertagna för vård mot sin vilja.
  • Med LRV menas kortfattat att en person som begått brott i vissa fall kan dömas till rättspsykiatrisk vård och denna vård måste domstolen löpande ta ställning till, om den ska bestå eller ej.
  • Det är domstolen som förordnar mig som ditt offentliga biträde i tvångsmål men du har rätt att föra fram önskemål om vem du vill ska företräda dig under processen.
Bild på Advokat Johanna Annerback

Kontakta mig

Ring eller maila mig för att boka ett möte. Jag finns i både Göteborg och Borås.

Mail: info@advokatannerback.se

Göteborg

Mässans gata 10
412 51 Göteborg

Tel: 0709-157074

Epost: info@advokatannerback.se

Borås

Fabriksgatan 11
503 38 Borås

Tel: 0709-157074

Epost: info@advokatannerback.se